فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan66449.65دعوت
youldash191589.63دعوت
Pouyan182328.87دعوت
شنتیا122888.78دعوت
Hardware+Software383357.79دعوت
savvydesign.ir1235710.00دعوت
حسین بیوک آقازاده04760.00دعوت
AK_47326629.48دعوت
online-25698939.75دعوت
کاربر33393199110.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.