فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan74299.69دعوت
دکتر زهرا آقاجاني51579.63دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201589.53دعوت
Pouyan212089.00دعوت
شنتیا123328.78دعوت
savvydesign.ir1238210.00دعوت
AK_47327359.48دعوت
حسین بیوک آقازاده07620.00دعوت
Hardware+Software388427.79دعوت
online-25699689.75دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.