فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 مهر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني73229.61دعوت
مهندس تیزرو54949.25دعوت
3ajid95919.83دعوت
حسین بیوک آقازاده06650.00دعوت
فرهمند3114610.00دعوت
R.Mohammadi0963910.00دعوت
n20140876900.00دعوت
fotrosa0836330.00دعوت
کاربر314430814900.00دعوت
متلب پیروز0789690.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.