فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني50679.63دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
amir_ghsa328510.00دعوت
3ajid96579.83دعوت
mehdimazaheri67359.25دعوت
حسین بیوک آقازاده07580.00دعوت
Gazelle_BN582710.00دعوت
aisal013830.00دعوت
اورميلا2152310.00دعوت
فرهمند3163410.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.