فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 بهمن 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص CS-Cart
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
AhwazSoft187369.75دعوت
DonAryan66449.65دعوت
youldash191579.63دعوت
Pouyan182358.87دعوت
شنتیا122928.78دعوت
savvydesign.ir1236010.00دعوت
حسین بیوک آقازاده04800.00دعوت
AK_47326709.48دعوت
online-25698999.75دعوت
nice programmer1892910.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.