فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص CS-Cart
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73289.69دعوت
AhwazSoft195419.75دعوت
تیم برنامه نویسی ایش تاپ201539.53دعوت
Pouyan192468.87دعوت
شنتیا123128.78دعوت
savvydesign.ir1238310.00دعوت
حسین بیوک آقازاده05160.00دعوت
AK_47327179.48دعوت
online-25699489.75دعوت
nice programmer1898610.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.