فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 فروردین 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص DotNetNuke
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
p84239.67دعوت
Behnam_h206248.83دعوت
DonAryan73289.69دعوت
Pouyan192468.87دعوت
شنتیا123128.78دعوت
Adibfar43209.67دعوت
Hardware+Software383597.79دعوت
savvydesign.ir1238310.00دعوت
Encoder200673999.83دعوت
حسین بیوک آقازاده05170.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.