فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 4 تیر 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص DotNetNuke
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Behnam_h206238.83دعوت
DonAryan74299.69دعوت
p93319.68دعوت
دکتر زهرا آقاجاني51579.63دعوت
Pouyan212089.00دعوت
شنتیا123328.78دعوت
Adibfar43589.67دعوت
savvydesign.ir1238210.00دعوت
Encoder200674019.83دعوت
نورالدین نوری663910.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.