فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص DotNetNuke
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Behnam_h206168.83دعوت
p81189.80دعوت
DonAryan66449.65دعوت
Pouyan182328.87دعوت
شنتیا122888.78دعوت
Adibfar42939.67دعوت
Hardware+Software383357.79دعوت
savvydesign.ir1235710.00دعوت
Encoder200673699.83دعوت
حسین بیوک آقازاده04760.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.