فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 بهمن 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan66449.65دعوت
Pouyan182358.87دعوت
شنتیا122928.78دعوت
Hardware+Software383397.79دعوت
حسین بیوک آقازاده04800.00دعوت
AK_47326709.48دعوت
Masood Khoshgard710849.33دعوت
amin10620280.00دعوت
کاربر294670535670.00دعوت
mokh0484760.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.