فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73289.69دعوت
F.Mohassel200459.78دعوت
Pouyan192468.87دعوت
شنتیا123128.78دعوت
حسین بیوک آقازاده05160.00دعوت
AK_47327179.48دعوت
Masood Khoshgard711449.33دعوت
amin10661380.00دعوت
وب مهر0570040.00دعوت
اشکان شیرازی0349550.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.