فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 فروردین 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73289.69دعوت
F.Mohassel200459.78دعوت
javad31219959.56دعوت
Pouyan192468.87دعوت
شنتیا123128.78دعوت
حسین بیوک آقازاده05170.00دعوت
AK_47327189.48دعوت
داوود باقری فارسی0613860.00دعوت
وب مهر0570870.00دعوت
کاربر340650536830.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.