فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73279.69دعوت
F.Mohassel243419.81دعوت
javad31219939.56دعوت
Pouyan212049.00دعوت
شنتیا123128.78دعوت
AK_47327049.48دعوت
حسین بیوک آقازاده07320.00دعوت
حسین کهن130366.50دعوت
اوستا131096.50دعوت
erfan salehi131893.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.