فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan66449.65دعوت
F.Mohassel149459.74دعوت
javad31219839.56دعوت
Pouyan182328.87دعوت
شنتیا122878.78دعوت
حسین بیوک آقازاده04760.00دعوت
AK_47326629.48دعوت
iranf1704140.00دعوت
پایا پایازاده0577730.00دعوت
کاربر288870536470.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.