فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan66449.65دعوت
Listing2015310.00دعوت
Pouyan182328.87دعوت
Hardware+Software383357.79دعوت
حسین بیوک آقازاده04760.00دعوت
AK_47326629.48دعوت
کاربر290230535260.00دعوت
کاربر294670531220.00دعوت
kousha mad0523710.00دعوت
اشکان شیرازی0302080.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.