فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73289.69دعوت
Listing2016410.00دعوت
Pouyan192468.87دعوت
Hardware+Software383587.79دعوت
حسین بیوک آقازاده05160.00دعوت
AK_47327179.48دعوت
amin10661380.00دعوت
کاربر290230581180.00دعوت
mokh0526520.00دعوت
اشکان شیرازی0349550.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.