فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 بهمن 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan66449.65دعوت
Pouyan182358.87دعوت
حسین بیوک آقازاده04800.00دعوت
AK_47326709.48دعوت
leila majdi0689220.00دعوت
kousha mad0528260.00دعوت
کاربر331090503070.00دعوت
mokh0484850.00دعوت
کاربر355510481480.00دعوت
کاربر556650299450.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.