فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73279.69دعوت
Pouyan212049.00دعوت
AK_47327049.48دعوت
حسین بیوک آقازاده07320.00دعوت
erfan salehi131373.00دعوت
p[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[2339907.00دعوت
ZEB039500.00دعوت
kousha mad0864450.00دعوت
کاربر331090838010.00دعوت
mokh0818860.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.