فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 2 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Interspire
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73279.69دعوت
Pouyan212049.00دعوت
AK_47327049.48دعوت
حسین بیوک آقازاده07320.00دعوت
p[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[2340417.00دعوت
ZEB040010.00دعوت
Moh Sen041362.50دعوت
ماسک آنلاین0889970.00دعوت
kousha mad0865450.00دعوت
کاربر310090858850.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.