فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 فروردین 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Interspire
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73289.69دعوت
Pouyan192468.87دعوت
حسین بیوک آقازاده05170.00دعوت
AK_47327189.48دعوت
farshad360625080.00دعوت
danitfk0614030.00دعوت
12programmer0602600.00دعوت
mokh0527350.00دعوت
md-16360525350.00دعوت
اشکان شیرازی0350400.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.