فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Interspire
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan66449.65دعوت
Pouyan182328.87دعوت
حسین بیوک آقازاده04760.00دعوت
AK_47326629.48دعوت
kousha mad0523670.00دعوت
کاربر310090517380.00دعوت
کاربر329340499970.00دعوت
کاربر342620488050.00دعوت
mokh0480250.00دعوت
md-16360478240.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.