فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan66449.65دعوت
Pouyan182328.87دعوت
pooya226410.00دعوت
مهندس مهدی سعیدی333019.13دعوت
حسین بیوک آقازاده04760.00دعوت
AK_47326629.48دعوت
ronykhan3109910.00دعوت
DevSource114599.00دعوت
کاربر27560017100.00دعوت
mostafa.p0657620.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.