فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 فروردین 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73289.69دعوت
Pouyan192468.87دعوت
pooya228810.00دعوت
مهندس مهدی سعیدی333289.13دعوت
حسین بیوک آقازاده05170.00دعوت
AK_47327189.48دعوت
ronykhan3116910.00دعوت
DevSource115419.00دعوت
کاربر27560017980.00دعوت
forooghian0706880.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.