فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
DonAryan73289.69دعوت
Pouyan192468.87دعوت
حسین بیوک آقازاده05160.00دعوت
AK_47327179.48دعوت
nice programmer1898610.00دعوت
kousha mad0569680.00دعوت
کاربر310090563390.00دعوت
mokh0526500.00دعوت
اشکان شیرازی0349530.00دعوت
xps153033842647.55دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.