فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 27 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني49679.63دعوت
مترجم پارس کدرز100969.59دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی151999.33دعوت
mr project382968.85دعوت
zahra jam423019.48دعوت
محقق-مترجم523699.94دعوت
lineer83949.00دعوت
امیرحسین-973136439.90دعوت
زهیر582910.00دعوت
بهزاد-668229357.60دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.