فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 30 مرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني60509.54دعوت
مترجم پارس کدرز1001069.59دعوت
مترجم و ویراستار211779.45دعوت
نازی جون- پروژه دانشگاهی152159.33دعوت
zahra jam472759.53دعوت
mr project383268.85دعوت
محقق-مترجم534109.94دعوت
lineer84379.00دعوت
امیرحسین-973136999.90دعوت
مهندس تیزرو48969.33دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.