مشاهده پروفایل کاربر26202

امروز 1 مهر 1398

ترجمه

0.00 (بدون امتیاز)

32,000 تومان


19 اسفند 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه

0.00 (بدون امتیاز)

32,000 تومان

پروژه به دليل عدم گروگذاري ضمانت تخصص از جانب مجري لغو شد.


19 اسفند 1393


ترجمه

0.00 (بدون امتیاز)

32,000 تومان


20 اسفند 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه

0.00 (بدون امتیاز)

32,000 تومان

پروژه به دليل عدم گروگذاري ضمانت تخصص از جانب مجري لغو شد.


20 اسفند 1393


تايپ

امتیاز 10.00 (ممتاز)

35,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


12 اسفند 1393