مشاهده پروفایل Morteza Hajitabar F

امروز 4 شهریور 1398

پاداش

10,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه مرتبط با رشته کامپیوتر

بدون امتیاز

150,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


9 شهریور 1396


ترجمه حدود 7000 کلمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

80,000 تومان

عالی و خوش قول


29 مرداد 1396


رشته کامپیوتر

امتیاز 8.00 (بسیار خوب)

125,000 تومان

زود انجام دادن


11 مرداد 1396


ترجمه تخصصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

60,000 تومان

از ایشون ممنونم.


31 تیر 1396


ترجمه روان و تایپ کامل

امتیاز 9.00 (عالی)

15,000 تومان

اولش یه کم مشکل داشت ولی به خوبی برطرف کردن مشکل رو


21 تیر 1395


ترجمه انگليسي به فارسي-IT

امتیاز 10.00 (ممتاز)

100,000 تومان

عالي و خوش قول


6 مهر 1394


پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

خصوصی

5 شهریور 1394


ترجمه مقاله

امتیاز 9.00 (عالی)

40,000 تومان

باخوش قولي در موعد مقرر و باکيفيت خوبي کار را ارائه دادند


31 مرداد 1394


ترجمه مقاله حسابداري

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

کار رو خوب و فوري تحويل دادن


3 شهریور 1394


ترجمه مقاله ارزيابي کارايي مسيريابي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

مسئوليت پذيري و تحويل به موقع


21 مرداد 1394


ترجمه مقاله تخصصي کامپيوتر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


16 آبان 1394


پروژه خصوصی

0.00 (بدون امتیاز)

20,000 تومان

خصوصی

11 مرداد 1394


رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه خصوصی

0.00 (بدون امتیاز)

20,000 تومان

پروژه توسط داوري لغو شد.

خصوصی

11 مرداد 1394


ترجمه کامپيوتر 2

امتیاز 10.00 (ممتاز)

16,000 تومان

کارشون خوبه و خوش قولن.


6 مرداد 1394


ترجمه مقاله رشته کامپيوتر5

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


3 مرداد 1394


ترجمه مقاله

0.00 (بدون امتیاز)

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه برق

امتیاز 9.00 (عالی)

20,000 تومان

باخوش قولي در موعد مقرر کار را ارائه دادند


12 شهریور 1394


ترجمه B

0.00 (بدون امتیاز)

18,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پروژه خصوصی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

عالي با تشکر

خصوصی

3 شهریور 1394


ترجمه متن در حدود 60 صفحه متن کامپيوتر در موضوع NFC

امتیاز 10.00 (ممتاز)

50,000 تومان

امتياز ده صرفا جهت خوش قولي و ادب ايشان مي باشد


9 شهریور 1394