فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 دی 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
IT_One204199.64دعوت
DonAryan66449.65دعوت
F.Mohassel149459.74دعوت
bahar-127861629.75دعوت
Pouyan182328.87دعوت
taherkhani202349.29دعوت
شنتیا122878.78دعوت
مهندس مهدی سعیدی333019.13دعوت
Morteza Hajitabar F193839.67دعوت
goldquality639310.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.