فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 اسفند 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
shayan12728279.00دعوت
DonAryan73289.69دعوت
™Saeid64359.71دعوت
AhwazSoft195419.75دعوت
Listing2016410.00دعوت
Pouyan192468.87دعوت
pooya228710.00دعوت
شنتیا123128.78دعوت
شرکت راناز273189.89دعوت
Hardware+Software383587.79دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.