فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 1 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
shayan12729199.05دعوت
DonAryan73279.69دعوت
AhwazSoft215299.78دعوت
™Saeid64389.71دعوت
Listing2016410.00دعوت
Pouyan212049.00دعوت
شنتیا123118.78دعوت
شرکت راناز273569.89دعوت
savvydesign.ir1236710.00دعوت
pooya241910.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.