فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 3 بهمن 1397
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
™Saeid64309.71دعوت
shayan12724318.94دعوت
AhwazSoft187369.75دعوت
DonAryan66449.65دعوت
Listing2015610.00دعوت
Pouyan182358.87دعوت
pooya227010.00دعوت
شنتیا122928.78دعوت
شرکت راناز272959.89دعوت
Hardware+Software383397.79دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.