فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Geolocation
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
™Saeid65429.71دعوت
StarBug282788.89دعوت
مهندس تیزرو54949.25دعوت
maybody367910.00دعوت
فغفوری870710.00دعوت
اوستا1978136.50دعوت
NO.10965250.00دعوت
کاربر339310786760.00دعوت
Globyte0785760.00دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.