فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Geolocation
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
™Saeid64379.71دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50669.61دعوت
StarBug282748.89دعوت
maybody378210.00دعوت
فغفوری882510.00دعوت
اطمينان120337.00دعوت
مهندس حسین تیزرو2203510.00دعوت
سامی سي شارپ453277.33دعوت
اوستا153836.50دعوت
xps15303357847.55دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.