فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص Plesk
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
Behnam_h206238.83دعوت
DonAryan73299.69دعوت
™Saeid64379.71دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50669.61دعوت
Listing2017110.00دعوت
Pouyan212099.00دعوت
mh12734410.00دعوت
Adibfar43549.67دعوت
Encoder200673979.83دعوت
ايرانبان197198.93دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.