فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 28 شهریور 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
دکتر زهرا آقاجاني70249.59دعوت
AhwazSoft222359.78دعوت
™Saeid65429.71دعوت
Pouyan251689.19دعوت
Listing2017110.00دعوت
وب-آرت352449.91دعوت
پوریا آقایی1528810.00دعوت
mh12733710.00دعوت
مهندس تیزرو54949.25دعوت
Hardware+Software387147.79دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.