فهرست مجریان بر اساس مهارت

امروز 29 خرداد 1398
فیلتر کردن نتایج
فهرست مجریان پارسکدرز دارای تخصص
نام کاربری پروژه های انجام داده رتبه امتیاز
AhwazSoft216279.78دعوت
™Saeid64379.71دعوت
دکتر زهرا آقاجاني50669.61دعوت
Listing2017110.00دعوت
Pouyan212099.00دعوت
وب-آرت352469.91دعوت
پوریا آقایی1529210.00دعوت
mh12734410.00دعوت
کاربر27014276510.00دعوت
Hardware+Software388347.79دعوت

  • رتبه کمتر رتبه ی بهتری است.
  • رتبه های قرمز شده مشخص کننده مجریان با سابقه نامناسب است.
  • مجری تایید شده کسی است که هویت ایشان از جانب ما تاییده شده است.