مشاهده پروفایل parsa-726

امروز 28 دی 1397

رای داوری
داور پارسکدرز

طراحي قالب و رفع عيوب و اضافه کردن امکانا

0.00 (بدون امتیاز)

150,000 تومان

مجري پاسخگو نبود.


5 خرداد 1394ساخت ربات ساده سايت

0.00 (بدون امتیاز)

150,000 تومان


17 آبان 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

ساخت ربات ساده سايت

0.00 (بدون امتیاز)

150,000 تومان

لغو گروگذاري به صورت توافقي


17 آبان 1393


حل مسئله .....ER......entitty

بدون امتیاز

15,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.فرم تماس با ما

0.00 (بدون امتیاز)

5,000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


7 مهر 1393


ساخت کد پاپ اپ

بدون امتیاز

30,000 تومان

پروژه خاتمه یافته اما هیچ امتیازی برای آن ثبت نشده است.