مشاهده پروفایل parsa-726

امروز 5 اردیبهشت 1398

رای داوری
داور پارسکدرز

طراحي قالب و رفع عيوب و اضافه کردن امکانا

0.00 (بدون امتیاز)

150،000 تومان

مجري پاسخگو نبود.


5 خرداد 1394ساخت ربات ساده سايت

0.00 (بدون امتیاز)

150،000 تومان


17 آبان 1393


رای داوری
داور پارسکدرز

ساخت ربات ساده سايت

0.00 (بدون امتیاز)

150،000 تومان

لغو گروگذاري به صورت توافقي


17 آبان 1393فرم تماس با ما

0.00 (بدون امتیاز)

5،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.


7 مهر 1393


ساخت کد پاپ اپ

بدون امتیاز

30،000 تومان

مجری هیچ نظری برای این پروژه ثبت نکرده است.