مشاهده پروفایل Mania265

امروز 14 فروردین 1399

رای داوری
داور پارسکدرز

استفاده از یک بودجه واحد یا بودجه جداگانه برای برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد

امتیاز 3.00 (ضعیف)

120,000 تومان

مجری پاسخگو نبود و نسبت به تحویل پروژه اقدام نکرد.


4 اسفند 1398رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه تخصصی رشته کامپیوتر

امتیاز 4.00 (زیر متوسط)

125,060 تومان

حاصل پروژه با تاخیر تحویل شد. بخشی از پروژه به دلیل تاخیر پذیرفته نشد.


12 آبان 1398


ترجمه کلمه به کلمه فایل اکسل زیر (تا عصر امروز)

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

حسابداری و سیستم های اطلاعاتی

امتیاز 3.00 (ضعیف)

50,000 تومان

مجری پاسخگو نبود و در مهلت مقرر پروژه را تحویل نداد. پروژه با رای داوری لغو گردید.


25 اردیبهشت 1398


رای داوری
داور پارسکدرز

A survey on electric vehicle transportation within smart grid system

امتیاز 3.00 (ضعیف)

130,000 تومان

با توجه به عدم ارسال حاصل کار در مهلت مقرر، پروژه با مجری لغو شد.


20 اردیبهشت 1398


پاداش

48,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه انگلیسی به فارسی بصورت روان و انسانی

بدون امتیاز

5,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


24 فروردین 1398


ترجمه متن در حيطه مديريت ورزشي

بدون امتیاز

35,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.

فوری

23 فروردین 1398


ترجمه وکالتنامه ترکی استانبولی به فارسی

امتیاز 9.00 (عالی)

50,000 تومان

کار رو خوب و باکیفیت انجام دادن.


13 اسفند 1397ترجمه متن انگلیسی تخصصی عمران

امتیاز 10.00 (ممتاز)

250,000 تومان

عالی بود


13 اسفند 1397


ترجمه متن قرارداد ترکی به فارسی- 5صفحه

بدون امتیاز

70,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


2 بهمن 1397


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه تخصصی

امتیاز 3.00 (ضعیف)

100,000 تومان

حاصل کار در مهلت مقرر ارسال نشد، پروژه با رای داوری لغو شد.


29 دی 1397


إيزار براي رشته بازاريابيAhp

بدون امتیاز

85,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه ترکی استانبولی به فارسی Pn 358

بدون امتیاز

60,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


11 دی 1397


ترجمه ترکی به فارسی

بدون امتیاز

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


29 آذر 1397


ترجمه ترکی استانبولی عنوان و چکیده

بدون امتیاز

35,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.پاداش

20,000 تومان

به پاس حسن انجام کار مبلغ فوق توسط خریدار به عنوان پاداش به مجری پرداخت شده است.

پاداشترجمه ترکی استانبولی (Pn-403)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

همکاری خوبی بود!


21 آذر 1397


رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه خصوصی

امتیاز 3.00 (ضعیف)

150,000 تومان

مجری در مهلت مقرر اقدام به ارسال حاصل کار نکرد، پروژه با رای داوری لغو شد.

مخفی

16 آبان 1397


تهيه چك ليست واردات محصول

بدون امتیاز

100,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه انگلیسی به فارسی و تایپ فرمول ها و جداول مقاله برق

امتیاز 10.00 (ممتاز)

75,000 تومان

خیلی خوب بود


26 خرداد 1397


خرید از سایت علی بابا

بدون امتیاز

5,000 تومانتکمیل ترجمه مربوط به برق کشتی و شناور ها (مخصوص مجری Mania625)

بدون امتیاز

100,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


26 اسفند 1396


ترجمه بصورت خلاصه 2فایل انگلیسی به فارسی رشته کامپیوتر

بدون امتیاز

90,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


26 دی 1396


ترجمه انگلیسی به فارسی رشته کامپیوتر

بدون امتیاز

85,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


26 دی 1396


ترجمه فایل ضمیمیه 2

بدون امتیاز

25,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


4 دی 1396


ترجمه دو مقاله

بدون امتیاز

75,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه متن انگلیسی

بدون امتیاز

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.national integrity system

بدون امتیاز

65,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه بخشی از یک استاندارد مربوط به برق شناور ها

بدون امتیاز

63,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.سرمایه گذاری، تامین مالی و نقش ROA و میانگین موزون هزینه سرمایه در خلق ارزش

بدون امتیاز

80,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


1 خرداد 1396


ترجمه درسی

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

ترجمه عالی و سریع


15 فروردین 1396


8 صفحه مقاله تا جمعه شب

بدون امتیاز

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه چهار و نیم صفحه تا آخر امشب

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.رای داوری
داور پارسکدرز

توليد محتواي انگليسي براي حروف اضافه و چند عضو بدن

امتیاز 3.00 (ضعیف)

15,000 تومان

مجری کار را به صورت کامل و مطلوب انجام نداد، پروژه با رای داوری لغو شد.


15 تیر 1395


رای داوری
داور پارسکدرز

پروژه خصوصی

امتیاز 7.00 (خوب)

240,000 تومان

مجری کار را با تاخیر برای خریدار ارسال کرد. پروژه با رای داوری خاتمه یافت.

مخفی

14 تیر 1395


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه انگلیسی به فارسی

امتیاز 6.00 (بالای متوسط)

85,000 تومان

پروژه با کیفیت مطلوب و کامل از سوی مجری انجام نشد و در نهایت با رای داوری خاتمه یافت.


1 تیر 1395


ترجمه انگلیسی به فارسی 3

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


21 خرداد 1395


ترجمه

بدون امتیاز

80,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


24 خرداد 1395


ترجمه 13 صفحه اي

بدون امتیاز

40,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه بيش فعالي - 3(ناتواني در يادگيري)

بدون امتیاز

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه بيش فعالي - 2(اختلال در يادگيري)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

18,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


24 اردیبهشت 1395


ترجمه شيمي 6 صفحه اي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

25,000 تومان

خيلي زحمت کشيدن ..... ممنون


8 اردیبهشت 1395


ترجمه انگليس به فارسي مقاله مديريت

بدون امتیاز

65,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه 20 صفحه اي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

65,000 تومان

ممنونم از خوش قولي شما .خسته نباشيد


20 اردیبهشت 1395


ترجمۀ مقالۀ مديريت صنايع دفاعي در روسيه

بدون امتیاز

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


19 بهمن 1395


مقاله 6 صفحه اي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

18,000 تومان

از ايشون بابت تعهدي که داشتن سپاس گذارم. نه تنها زودتر از موعد مقرر پروژه رو تحويل دادن بلکه از نظر فني ترجمه اي در سطح خود مقاله اصلي ارائه کردند. فوق العاده. براي پروژه هاي بعدي حتما مد نظر خواهند بود.


13 اردیبهشت 1395


ترجمه فوري

بدون امتیاز

40,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


2 خرداد 1395


ترجمه مقاله رشته مديريت

بدون امتیاز

35,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه زبان عمومي

بدون امتیاز

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه ساده 2.5 صفحه اي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

کار ترجمه شون بسيار روان و سليس بود خيلي راضي هستم.


30 فروردین 1395


ترجمه روان شناسي شماره 1

امتیاز 9.00 (عالی)

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


23 اردیبهشت 1395


تماس با يک شرکت خارجي جهت حضور در سمينار

بدون امتیاز

35,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


30 فروردین 1396