مشاهده پروفایل 232323

امروز 1 مرداد 1398

ترجمه 8

0.00 (بدون امتیاز)

50,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


21 دی 1394


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه 8

امتیاز 3.00 (ضعیف)

50,000 تومان

مجري در مهلت مقرر اقدام به ارسال حاصل کار نکرد. پروژه با راي داوري لغو شد.


21 دی 1394


ترجمه

0.00 (بدون امتیاز)

33,000 تومان


9 آذر 1394


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه

0.00 (بدون امتیاز)

33,000 تومان

پروژه با اعلام انصراف مجري لغو شد.


9 آذر 1394


ترجمه مقاله 4 صفحه اي در زمينه معماري کامپيوتر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

ترجمه خوبي بود ممنون مهندس


14 آذر 1394


ترجمه چکيده و نتيجه گيري مقاله تخصصي کامپيوتر

امتیاز 9.00 (عالی)

12,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


14 آذر 1394


ترجمه 8

امتیاز 10.00 (ممتاز)

8,500 تومان

سلام فايل ترجمه روان، مرتب و با قيمت منصفانه انجام شد. به اميد همكاري هاي بيشتر


5 دی 1394


ترجمه 1 صفحه

امتیاز 9.00 (عالی)

6,500 تومان

ممنون از ترجمه خوبتون


22 آذر 1394


ترجمه فوري3

امتیاز 9.00 (عالی)

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


9 آذر 1394


ترجمه فوري1

امتیاز 9.00 (عالی)

25,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


9 آذر 1394