مشاهده پروفایل m3hran

امروز 30 مرداد 1398

ترجمه 10 صفحه اي

0.00 (بدون امتیاز)

36,000 تومان


7 مهر 1394


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه 10 صفحه اي

امتیاز 3.00 (ضعیف)

36,000 تومان

پروژه به دليل عدم پاسخگويي مجري در مهلت مقرر با راي داوري لغو شد.


7 مهر 1394رای داوری
داور پارسکدرز

انار

امتیاز 3.00 (ضعیف)

55,000 تومان

پروژه به دليل تاخير و بدقولي مجري لغو شد.


24 شهریور 1394


ترجمه فارسي به انگليسي

0.00 (بدون امتیاز)

15,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


22 شهریور 1394


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه فارسي به انگليسي

امتیاز 7.00 (خوب)

15,000 تومان

پروژه با راي داوري خاتمه يافت. مجري در ارائه حاصل کار تاخير داشت.


22 شهریور 1394


ترجمه فارسي به انگليسي متن تخصصي کامپيوتر ( کمتر از يک صفحه)

0.00 (بدون امتیاز)

7,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


10 شهریور 1394


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه فارسي به انگليسي متن تخصصي کامپيوتر ( کمتر از يک صفحه)

0.00 (بدون امتیاز)

7,000 تومان

پروژه به درخواست خريدار لغو شد.


10 شهریور 1394


يافتن مقاله مشابه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

با وقت خيلي کمي که داشتم سريع مقاله رو بهم تحويل دادن.


5 شهریور 1394


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه تخصصي مقاله هاي برق

0.00 (بدون امتیاز)

250,000 تومان

لغو گروگذاري به صورت توافقي


28 مرداد 1394


ترجمه فارسي به انگليسي کاتالوگ

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

بسيار خوب و به موقع کار رو تحويل دادن. حتما از کم ک ايشون در پروژه هاي بزرگتر استفاده ميکنم


7 مرداد 1394


ترجمه متن4

امتیاز 9.00 (عالی)

8,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


5 مرداد 1394


ترجمه تخصصي مقاله هاي برق

0.00 (بدون امتیاز)

250,000 تومان


28 مرداد 1394


ترجمه متن 1

امتیاز 9.00 (عالی)

8,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


5 مرداد 1394


ترجمه متن2

امتیاز 9.00 (عالی)

8,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


5 مرداد 1394


ترجمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


9 مرداد 1394


ترجمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

عالي بود


9 مرداد 1394


ترجمه ي تخصصي کامپيوتر فارسي به انگليسي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

ممنونم از کارشون و با اخلاق بودنشون.


11 شهریور 1394


ويراستاري يک متن ترجمه شده

بدون امتیاز

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه

بدون امتیاز

23,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه

بدون امتیاز

7,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه رشته کامپيوتر 46

امتیاز 10.00 (ممتاز)

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


10 شهریور 1394


ترجمه سه صفحه

بدون امتیاز

11,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

22,500 تومان

کارشون عالي بود و به موقع تحويل دادند


5 شهریور 1394


مقاله

بدون امتیاز

16,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه کاتالوگ تبليغاتي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

کار را به موقع و با کيفيت قابل قبول ارائه دادند.


7 شهریور 1394


ترجمه فارسي به انگليسي - فوري

بدون امتیاز

7,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه

بدون امتیاز

31,500 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه فارسي به انگليسي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

سلام . دقيق و سر وقت تحويل دادند کيفيت کار هم کاملا قابل قبول بود ممنونم


11 شهریور 1394


ترجمه ي کامپيوتر

امتیاز 10.00 (ممتاز)

11,000 تومان

کارشون قابل قبوله و سريع تحويل مي دن


6 مرداد 1394


ترجمه ي کامپيوتر 1

امتیاز 9.00 (عالی)

16,000 تومان

کيفيت ترجمه قابل قبول بود. کمي ويرايش لازم داشت. اما با توجه به وقت کم خوب بود. بسيار سريع انجام دادند.


4 مرداد 1394