مشاهده پروفایل ايرانبان

امروز 26 مهر 1398

3 صفحه تايپ ترکي لاتين

امتیاز 10.00 (ممتاز)

15,000 تومان

ممنون عالي بود


30 مرداد 1394


اصلاح فايل ورد

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,500 تومان

عالي بود. خسته نباشيد.متشکرم.


11 تیر 1394


تايپ در اکسل

امتیاز 10.00 (ممتاز)

5,500 تومان

ممنون از ايشون


9 تیر 1394


ترجمه فوري

امتیاز 10.00 (ممتاز)

16,000 تومان

بسيار ممنون . کار منو خيلي به مو قع انجام دادند . بسيار متشکر


1 دی 1393


ترجمه مقاله مديريت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

45,000 تومان

به موقع و خوب کار رو تحويل دادند. ازشون کمال تشکر رو دارم.


29 آذر 1393


ترجمه

0.00 (بدون امتیاز)

45,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


6 بهمن 1392


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه

امتیاز 3.00 (ضعیف)

45,000 تومان

مجري از انجام مناقصه انصراف داد.


6 بهمن 1392


ترجمه مقاله کامپيوتر

امتیاز 9.00 (عالی)

40,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


7 دی 1392


ترجمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


6 دی 1392


ترجمه 1

0.00 (بدون امتیاز)

27,000 تومان


23 آذر 1392


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه 1

0.00 (بدون امتیاز)

27,000 تومان

گروگذاري توافقي لغو شد.


23 آذر 1392


تايپ

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

کارشون رو بسيار خوب و به موقع تحويل دادند.


9 آذر 1392


ترجمه

امتیاز 9.00 (عالی)

13,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


12 آبان 1392


دعوت نامه سايت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


2 مهر 1392


پياده سازي مقاله زبان اصلي

0.00 (بدون امتیاز)

120,000 تومان


19 شهریور 1392


رای داوری
داور پارسکدرز

پياده سازي مقاله زبان اصلي

0.00 (بدون امتیاز)

120,000 تومان

گروگذاري به صورت توافقي لغو شد.


19 شهریور 1392


ترجمه تخصصي برق

0.00 (بدون امتیاز)

100,000 تومان


11 شهریور 1392


رای داوری
داور پارسکدرز

ترجمه تخصصي برق

امتیاز 3.00 (ضعیف)

100,000 تومان

مجري نسبت به تحويل پروژه در زمان مقرر اقدام نکرد.


11 شهریور 1392


ترجمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

6,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


4 مرداد 1392


تايپ يک pdf و چندتا عکس از متن

0.00 (بدون امتیاز)

30,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.انقلاب پاکستان

0.00 (بدون امتیاز)

20,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.تايپ

0.00 (بدون امتیاز)

17,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه تا فردا

0.00 (بدون امتیاز)

10,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.تايپ و ترجمه

بدون امتیاز

25,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه صنايع

0.00 (بدون امتیاز)

23,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه دو صفحه تا ساعت 7 شب

امتیاز 10.00 (ممتاز)

10,000 تومان

مجري محترم بسيار صبور هستند.کارشون هم با کيفيت هست.حتما دوباره با ايشون همکاري خواهم داشت.


2 بهمن 1393


تايپ 60 صفحه اي

امتیاز 10.00 (ممتاز)

12,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


25 دی 1392