مشاهده پروفایل amir_hadi

امروز 17 آذر 1398

رای داوری
داور پارسکدرز

مقاله کامپيوتر

0.00 (بدون امتیاز)

37,000 تومان

لغو گروگذاري به صورت توافقي


27 آذر 1393


مقاله کامپيوتر

0.00 (بدون امتیاز)

37,000 تومان


27 آذر 1393


ترجمه 6

امتیاز 10.00 (ممتاز)

148,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


16 دی 1393


ترجمه 3

بدون امتیاز

25,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.