مشاهده پروفایل زهیر

امروز 4 شهریور 1398

اینجانب مدیریت گروه فناوری اطلاعات آنلاین را بر عهده دارم که در زمینه فناوری اطلاعات خصوصا اینترنت شبکه و کامپیوتر فعالیت می کند.

در زمینه فناوری اطلاعات، اینترنت و کامپیوتر مهارت های ویژه و تجربیات فراوانی برای انجام پروژه های مختلف دارم.


ترجمه

امتیاز 10.00 (ممتاز)

55,000 تومان

عالي..........


20 اردیبهشت 1394


ترجمه انگليسي به فارسي

0.00 (بدون امتیاز)

66,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.افزودن کتاب به کتابخانه آنلاين/نياز به نويسنده

بدون امتیاز

85,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.ترجمه عمران (سعيد)

امتیاز 10.00 (ممتاز)

40,000 تومان

کارشون خيلي خوب بود.


14 تیر 1394


ترجمه رشته نفت

امتیاز 10.00 (ممتاز)

56,000 تومان

کارفرما پروژه را پذیرش کرده اما هیچ نظری برای مجری ارسال نکرده است.


11 تیر 1394